Als u wilt reageren op deze website, meer wilt weten over (het werk van) Gerard van Rooy of een van zijn, door hemzelf gedrukte, etsen wilt aanschaffen, dan bent u van harte uitgenodigd om gebruik te maken van e-mailadres info@gerardvanrooy.nl.

U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Voor het gebruik van de teksten, foto's en afbeeldingen van de kunstwerken is toestemming vereist. Hiervoor kunt u het bovenstaande e-mailadres gebruiken.

Sleets II
Colofon
Deze website is gemaakt door
Jim Terlingen en Luce van de Weg.

De portretten op deze site zijn gemaakt
door fotograaf Sjaak Ramakers.