Gerard van Rooy - Etser (uitgever Optima)

In november 2007 verscheen bij uitgeverij Optima het boek Gerard van Rooy - Etser.

In het monografie-deel beschrijven vijf kunstkenners het werk en het leven van Gerard van Rooy.

Het voorwoord is van Marietje van Winter. Wim Gerritsen beschrijft het leven van Gerard van Rooy. Inemie Gerards (redactie) duidt zijn iconografie.

Kees Maaswinkel schrijft over Van Rooys techniek. Otto Nelemans belicht zijn keramische periode.

Het tweede, meest omvangrijke, deel is de oeuvre-catalogus. Door Kees Maaswinkel is daarin voor het eerst het gehele grafisch oeuvre van Van Rooy, dat ruim driehonderd werken omvat, in chronologie beschreven en afgebeeld. Om het omvangrijke oeuvre toegankelijk te maken werd het in vier categoriëen verdeeld: vrije grafiek, gelegenheidsgrafiek, ex-librissen en affiches.

Gerard van Rooy - Etser, vormgegeven door Rinke Doornekamp, verscheen in een boekhandelseditie èn in een luxe editie.

De Boekhandelseditie kostte 39,95 euro
Omvang: 193 bladzijden
Uitgever: Optima
Nobelreeks 17
ISBN 978 90 76940 47 2
NUR 642

De luxe editie heeft een nummer. Er zijn 75 exemplaren. Elk boek is voorzien van een door Gerard van Rooy gemaakte en gedrukte ets. Deze uitgave is gevat in een cassette. De verkoopprijs was 250 euro.